h t t p : / / c d . u q . p l
             A l c o h o l   1 2 0 %   1 . 3 . 3 :    

   Kasowanie płyty CD-RW za pomocą Alcohol-u jest bardzo proste i nie nastręcza trudności.

   Wkładamy płytę CD-RW do nagrywarki , uruchamiamy program :

   Następnie klikamy z Menu opcję "Kreator kasowania" i przechodzimy do nowego okna :

   Tutaj wybieramy naszą nagrywarkę, ustalamy prędkość kasowania oraz tryb. Zazwyczaj w przypadku gdy chcecmy szybko usunąć dane z krążka wystarczy wybrać tryb szybkiego kasowania. Warto także zaznaczyć opcję "Ignoruj błędny TOC" - pozwoli sformatować krążek z uszkodzonym TOC-iem, który powoduje błedy np. w analizie krążka. Następnie klikamy już tylko na Start.

   Po skończonym kasowaniu na krążek możemy zapisać ponownie kolejne dane .

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law