h t t p : / / c d . u q . p l
             B u r n A t O n c e  0 . 9 7   /  C D - A u d i o :     

    Tworzenie płyty CD-Audio za pomocą BurnAtOnce zaczynamy od skopiowania danych plików na dysk twardy o ile pliki mamy zgromadzone na innym nośniku. Następnie uruchamiamy program :

 A następnie z menu Mastering wybieramy Audio-CD :

    Aby dodać pliki do kompilacji kilkamy na Add Files lub Add Folder jeśli wszystkie ścieżki umieściliśmy w jednym folderze. Po wybraniu plików okno programy powinno wyglądać następująco :

    Program domyślnie nie dodaje, żadnych pauz między utworami. Jeśli automatycznie dodać wszędzie 2 sekundowe pauzy zaznaczmy opcję "2sec Pause". Do ustawienia kolejności utworów posługujemy się przyciskami Up i Dn. Jeśli chcemy wyłączyć zapis z CD-TEXT-em z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy odznaczamy "Enable CD-TEXT. Aby ustawić właściwości każdego poszczególnego utworu lub całej płyty z menu konektowego (dostępnego pod prawym przyciskiem myszy) wybieramy "Track Properties" :

   Tutaj możemy ustawić m.in. początek utworu (Mark In) oraz koniec utworu (Mark Out) itd. Aby zapisać ustawienia klikamy na Set. Aby zamknąć okno klikamy na Close.

    Warto także zmienić folder w którym mają zostać zapisane zdekompresowane ścieżki. W tym celu z menu kontektowego wybieramy 'Change Temp Folder' i wybieramy partycje i katalog, gdzie mamy około 800 megabajtów wolnego miejsca.

    Następnie kilkamy na Compile i program rozpocznie dekompresowanie utworów i generowanie pliku CUE :

    Program po zakończonym dekodowaniu zapyta się czy chcemy załadować projekt do głownego okna programu. Odpowiadamy TAK.

    Aby ustawić zaawansowane opcje warto teraz z menu Settings wybrać 'Device Settings' :

    Tutaj skupiamy się na grupie 'CD Writer' gdzie z głownej listwy wybieramy naszą nagrywarkę a z listy Buffers wiekość bufforów (1024). Następnie ustawiamy prędkość wybierając ją z listy Speed - w przypadku płyt Audio lepiej nie nagrywajmy z prędkością większą niż x8. Następnie z opcji zaznaczamy 'Use RAW Driver' (jeśli opcja ta nie powoduje błędów), Force Execution, Write CD-Text (o ile zpisujemy krążek z CD-Textem), Overburn (O ile nasza nagrywarka obsługuje Overburning i nagrywamy płytę ponad miarę), Buffer Protection (o ile nasza nagrywarka posiada taką funkcję jak. Burn-Proof itd.), Simulate Burn (tylko podczas pierwszego wypalania - pozwoli to sprawdzić czy sterownik RAW poprawnie obsługuje nagrywarkę). Po wyborze odpowiednich opcji pozostaje nam już tylko nacisnąć przycisk Write a program rozpocznie nagrywanie.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law