h t t p : / / c d . u q . p l
              C D - B u r n e r   X P    P r o   1 . 1 . 1  :     

     Utworzenie płyty CD-ROM w przypadku CD-Burner XP sprowadza się do uruchomienia programu i kliknięcia na ikonkę pustego projektu (New...). Następnie wybieramy jaki rodzaj płyty zamierzamy nagrać i klikamy na 'Continue' :

     Potem musimy otworzyć okno z przeglądarką plików (klikamy na drugą ikonkę) o nazwie 'New File Browser'. Następnie w celu podpowiedniego ulożenia okien wybieramy z menu Window polecenie 'Tile Vertically'. Pozwoli to na łatwe przeciąganie plików do nowego projektu płyty. Powinno to wyglądać mniej więcej tak :

      Następnie korzystając z przeglądarki plików, umieszczamy katalogi lub pojedyncze pliki w projekcie przeciągając je za pomocą myszki w drugie okno. Następnie w pole 'Volume Identifier' wpisujemy nazwę dla naszej płyty. Pamiętajmy, że musimy się trzymać limitu pojemność krążka! Następnie pozostaje nam już włożenie czystej płyty do nagrywarki i następnie kliknięcie na ikonę 'Write Disc ...'.

      W kolejnym oknie zaznaczamy następujące opcje :

'Include Joliet Directories' - włączenie rozszerzenia Joliet pozwalającego na zapis nazw plików do 60 znaków,
'Finalize Disc' - zamknięcie płyty o ile nie zamierzamy nic do niej dogrywać w przyszłości.

     Możemy także odznaczyć opcję 'Cache Image Before Burning', dzięki czemu skrócimy czas oczekiwania na rozpoczęcie wypalenia krążka.
Następnie klikamy na 'Write Disc ...' i program rozpocznie wypalanie płyty CD.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law