h t t p : / / c d . u q . p l
             C D R W I N   5 . 0   /   V i d e o C D :    

    Zanim zaczniemy nagrywać krążek (S)Video-CD musimy posiadać gotowe pliki MPEG standardu Video-CD lub Super Video-CD. Aby rozpocząć proces tworzenia płyty (S)Video-CD uruchamiamy program i klikamy na ikonkę "Create (S)video CD".

   Za pomocą eksplorera przechodzimy do katalogu z naszymi plikami :

   Następnie przeciągamy pliki do poniższego okna, tak aby łączna wielkość plików nie przekroczyła pojemności czystej płyty :

   Po ustawieniu plików przechodzimy na niższy panel i na zakładkę Action :

    W tym momencie możemy wybrać sobie tryb zapisu. Jeśli posiadamy nagrywarkę z systemem gwarantowanego zapisu (np. Burn-Proof) wybieramy Write. Gdy takiej nagrywarki nie mamy wybieramy Test. Możemy także utworzyć obraz płyty zaznaczając opcję Create Image.

   Następnie przechodzimy na kolejną zakładkę :

   Tutaj zaznaczamy opcję VCD lub SVCD w przypadku plików tego standardu (Nie można nagrywać płyty w tych dwóch formatach jednocześnie !). Następnie przechodzimy na zakładkę Description :

   Tutaj w pole "Volume label" wpisujemy nazwę płyty. Wypełnienie pozostałych pól jest niewymagane. Przechodzimy na kolejną zakładkę :

   Tutaj ustawiamy z jaką prędkością ma zostać nagrana płyta. Następnie pozostaje nam już tylko wciśnięcie przycisku Start, aby rozpocząć proces nagrywania. Pamiętaj o włożeniu czystej płyty do nagrywarki !

   Po skończonym procesie nagrywania płyta jest już gotowa do odczytu w czytniku DVD/VideoCD.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law