h t t p : / / c d . u q . p l
             C l o n e C D   4   /   B l a n k   C D - R W :    

   Krążki CD-RW to jednak najbardziej wydajny nośnik. Pozwala on nie tylko na zapis danych jak i też usuwanie danych. CloneCD oprócz nagrywania płytek pozwala także na ich kasowanie o ile krążek jest ReWritable.

   Rozgrzewamy !

   W celu wymazania danych z płyty CD-RW umieszczamy ją w nagrywarce a następnie uruchamiamy CloneCD i klikamy na ikonkę kasowania lub wciskamy klawisz E. Przed skasowaniem płyty CD-RW należy sobie uświadomić , że po usunięciu danych nie można ich w jakikolwiek sposób odzyskać !

   W pierwszym oknie wybieramy nagrywarkę w której znajduje się krążek CD-RW.

   I ustawiamy opcję czy krążek ma zostać skasowany w pełni czy też usunięte mają zostać tylko informacje w TOC-u. Domyślnie kasujemy płytkę CD-RW w trybie szybkim - trwa to około 1-2 minut. Możemy też skasować płytę w trybie pełnym - około 19-20 minut - odznaczając Fast Erase. Pamiętać należy , że płyta skasowana w obu tych trybach krążek jest w pełni czysty dla nagrywarki i pozwala na pełny zapis. Jeśli klikniemy na przycisk OK program poprosi o potwierdzenie usunięcia danych z krążka :

Po kliknęciu na TAK program rozpoczyna kasowanie płyty :

   Po kliku lub kilkunastu minutach proces kasowania płyty zostaje zakończony a krążek można spokojnie nagrywać.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law