h t t p : / / c d . u q . p l
             C l o n e C D   4   /   I m g 2 C D :    

  CloneCD posiada sporą wadę, bowiem nie nagrywa krążka ze standardowych obrazów ISO a korzysta ze swoich plików CCD i IMG. Jeśli mamy zapisany obraz krążka na dysku twardym należy go wypalić na czystym krążku CD. W tym celu wkładamy czystą płytę CD-R lub CD-RW do czytnika i uruchamiamy program.

   Wypalamy ...

   Po wystartowaniu programu klikamy na ikonę wypalenia obrazu lub też wciskamy klawisz W. A następnie pojawi nam się okno dialogowe :

   Tutaj musimy wskazać gdzie znajduje się plik, który ma zostać zapisany na czystej płycie - w tym celu klikamy na przycisk Browse. Pamiętajmy, żeby nie nagrywać krążka za pomocą sieci lokalnej ! Jeśli plik obrazu będzie po nagraniu nam już zbędny zaznaczamy opcję "Delete after a successful Write".

Następnie w kolejnym oknie wybieramy nagrywarkę :

  Zaznaczając nagrywarkę i wybierając z menu kontekstowego Settings możemy zmienić opcję nagrywania płyty :

  Przy metodzie zapisu wybieramy tryb RAW DAO ! W przypadku gdy nasza nagrywarka nie obsługuje tego trybu wybieramy RAW SAO lub RAW SAO + SUB. W ostateczności tylko SAO. Obowiązkowo Buffer Underrun Protection oraz Allow "Amplify Weak Sectors" dla płyt zabezpieczonych SafeDisc 2.0. Warto także przeprowadzić kalibrację lasera - Perform Laser Power Calibration.

  Klikamy na Ok a następnie na Next - w tym momencie program będzie się domagał czystej płyty CD-R/CD-RW :

I wyświetli kolejne okno :

   Następnym krokiem jest wybranie symulacji zapisu - Spowoduje to przetestowanie prędkości zapisu podczas nagrywania. Jednak nie wszystkie nagrywarki obsługują tą opcje w różnych metodach zapisu.

   Przy wyborze prędkości nagrywania ustawmy prędkość odpowiadającą osiągom naszego dysku.

Ostatnim tutaj ustawieniem jest wybór typu kopiowanej płyty - zaznaczamy tutaj oczywiście odpowiednią opcję !

Po wyborze i potwierdzeniu rozpoczyna się proces zapisu na dysku CD :

Gdy proces zapisu przebiegnie pomyślnie CloneCD wyświetli komunikat :

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law