h t t p : / / c d . u q . p l
           N a g r y w a n i e   i   e k s t r a k c j a   z   p l i k u   B I N  :     

   Pod plikiem BIN (BINARY) najczęściej kryją się obrazy płyt CD. Aby móc wypalić lub wyeksportować pliki z takiego obrazu musimy dodatkowo posiadać plik CUE, który zawiera informacje o konstrukcji pliku BIN - charakterystyka, opis zawartości ścieżek, rodzaj ścieżek. Brak pliku CUE powoduje, że często nie potrafimy cokolwiek z tym plikiem zrobić.


Aby móc cokolwiek z takim plikiem zrobić na samym początku pobieramy z internetu program CDMage - najnowszą wersję znajdziesz zawsze pod adresem : http://cdmage.cjb.net/. Lub zajrzyj do działu Download w celu pobrania już trochę starszej, ale nadal funkcjonalnej wersji.

A następnie za pomocą tego programu otwieramy plik BIN, w tym uruchamiamy CDMage-a następnie z górnej listwy wybieramy File / Open.

Następnie wybieramy z okna dialogowego plik BIN.

Program następnie wyświetli kolejne okno, w którym musimy wybrać rodzaj obrazu.

Tutaj najczęściej wybieramy RAW Image i klikamy na Open.

    W następnej kolejności program poprosi nas o podanie, co w obrazie przypuszczalnie się znajduje. Zwykle gry, programy, filmy nagrywane są w postaci płyty CD-ROM, więc z listy 'Assumed type of the image' wybieramy CD-ROM.

     Po wybraniu rodzaju klikamy na Detect a następnie program poprosi nas o podanie miejsca i nazwy gdzie ma zostać zapisany plik CUE potrzebny do późniejszego wypalenia płyty na krążek CD-R. Po wybraniu nazwy dla pliku program wyświetli nam zawartość płyty.

     Rozwijając 'drzewko' za pomocą znaków + po lewej stronie, możemy zobaczyć, co w pliku BIN się znajduje. Jeśli chcemy jakikolwiek plik wyeksportować, zaznaczamy go lewym przyciskiem, a z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybieramy 'Extract files' i następnie podajemy, do jakiego katalogu plik ma zostać zapisany i klikamy na Extract.

    Pliki BIN i CUE można wypalić za pomocą chociażby Nero Burning ROM, FireBurner-a, Alcohol 120% oraz CDRWIN-a. Daemon Tools potrafi oczywiście montować pliki BIN wraz CUE jako krążek CD w wirtualnym napędzie CD-ROM.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law