h t t p : / / c d . u q . p l
             S ł o w n i k :    

   Audio-CD

   Standard cyfrowych płyt dźwiękowych. Na takim krążku można zapisać od 74 do 80 minut muzyki z pasmem przenoszenia równym 20 Khz oraz dynamiką 96 Db. Dane cyfrowe zapisane są za pomocą techniki PCM (Pulse Code Modulation) z częstotliwością próbkowania 44,1 Khz i rozdzielczością 16-bitową.

   Bufor

   Obszar pamięci RAM okresowo przeznaczony na przechowywanie danych. W przypadku nagrywarek buforem określamy wbudowaną pamięć RAM, z której układ nagrywający pobiera dane do wypalenia.

   CD-Bridge

   Specyfikacja zapisu informacji CD-I na dysku CD-ROM XA. Używana dla dysków Photo CD i VideoCD.

   CD-DA (Compact Disk Digital Audio)

   Patrz Audio-CD

   CD-Extra

   Tryb zapisu Mixed Mode polegający na zapisywaniu ścieżek dźwiękowych na początku płyty. Ścieżka z danymi zostaje zapisana jako oddzielna sesja.

   CD-I

   Skrót od Compact Disk Interactive. Standard multimedialnych płyt CD, wykorzystujących interakcję, obraz i dźwięk. Do odtwarzania takich płyt wymagany jest specjalny odtwarzacz CD-I.

   CD-R  (CD Recordable)

   Rodzaj płyty CD, którą można zapisać za pomocą nagrywarki. Zapis powstaje wskutek wypalenia specjalnego barwnika w strukturze płyty.

   CD-ROM

   Skrót od Compact Disk Read Only Memory. Specyfikacja definiująca sposób zapisu danych komputerowych na płycie CD.

   CD-ROM XA (Extended Architecture)

   Format umożliwiający przechowywanie danych audio, wideo oraz zwykłych plików na tym samym krążku. Standard XA umożliwia zapis wielosesyjny.

   CD-UDF (CD Universal Data Format)

   Rozszerzenie standardu CD-ROM w którym zapis odbywa się w trybie pakietowym, wykorzystującym system plików UDF (Universal Disk Format).

   Disk-At-Once

   Tryb zapisu umożliwiający nieprzerwany zapis wszystkich ścieżek. Podczas zapisu DAO nie występują sektory Run-Out, powstające przy wyłączaniu lasera zapisującego na końcu ścieżki, tak jak ma to miejsce w trybie Track-At-Once.

   Dysk hybrydowy

   Dysk zawierajacy dane dla różnych platform sprzętowych (np. DOS/Windows i Macintosh). Dane DOS/ Windows zapisane są w standardzie ISO 9660, a sekcje "makową" tworzy się w formacie HFS.

   Dysk wielosesyjny (Multisession Disc)

   CD-ROM nagrany w więcej niż jednym procesie wypalania. Dane z takiego krążka mogą zostać odczytane tylko przez napęd obsługujący odczyt wielosesyjny.

   Fixing

   Zamykanie CD, polega na zapisaniu znacznika otwierającego i zamykającego (lead-in i lead-out) na końcu CD. Dopiero po zamknięciu dysk kompaktowy można odczytywać w dowolnym napędzie CD.

  Helix

   Spirala (helix), biegnąca od wnętrza płyty na zewnątrz , kierująca laser nagrywarki i CD-ROM-u.

  Image

   Cyfrowa kopia płyty CD zapisana w pliku na dysku twardym.

   Incremental Packet Writing

   Przyrostowy zapis pakietowy. Umożliwia nagranie danych małymi porcjami bez potrzeby zamykania sesji czy płyty.


   ISO 9660

   System plików ze ściśle określoną formą nazw plików oraz strukturą katalogów. Ponieważ standard ten ogranicza długość nazwy pliku do DOS-owego formatu 8.3, zazwyczaj stosowane są różne rozszerzenia tego standardu. Najpowszechniej stosowanym udoskonaleniem ISO 9660, pozwalającym na zapis długich nazw plików, jest Joliet


   ISRC (International Standard Recording Code)

   Kod występujący na płytach CD-DA na początku każdej ścieżki. Zawiera dane o prawach autorskich i dacie zapisu.

  Joliet

   Rozszerzenie standardu ISO 9660, stworzone w celu umożliwienia nagrywania plików o długich nazwach. Joliet pozwala na stosowanie zestawu znaków Unicode. Maksymalna długość nazwy pliku wynosi 64 znaki. Joliet umożliwia nagranie skróconej wersji nazwy pliku w ten sposób, aby był widoczny również w srodowisku DOS.

   Lead-in oraz Lead-out

   Dwa znaczniki, określające początek i koniec jednej sesji. "Lead-in" oznacza znacznik inicjujący, zaś "lead-out" - znacznik zamykający.

   Mixed-Mode Disc

   Dysk CD zawierajacy zarówno ścieżki z danymi (CD-ROM), jak i ścieżki audio (CD-DA). Dane zapisywane są na pierwszej ścieżce, a po nich dodawane są kolejne ścieżki audio.

   MultiSession CD

   Patrz Dysk Wielosesyjny

   MultiVolume CD

   Odmian MultiSession CD. Wprawdzie w przypadku dysków wielowoluminowych dane nagrywane są także w kilku sesjach, jednak odpowiednie oprogramowanie nie tworzy powiązań (link) pomiędzy poszczególnymi TOC. Dlatego każda sesja jest zamkniętą w sobie jednostką informacyjną (woluminem) na CD.

   Obraz ISO 9660

   Plik zawierający dokładną kopię danych w postaci, w jakiej są zapisane na płycie CD.

   Obraz wirtualny

   Obraz plików i katalogów utworzony w pamięci komputera w sposób umożliwiający pobieranie ich z dysku podczas nagrywania płyty.

   On the Fly

   Technika rejestracji, w której zapisywane dane generowane są dopiero w trakcie procesu zapisywania.

   Overburning

   Powiększenie pojemności płyty, polegające na przesunięciu i skróceniu czasu Lead-Outu (pustego obszaru zamykajacego sesję). Uzyskane w ten sposób miejsce wykorzystywane jest na "upchanie" większej ilości danych na płycie. Żeby moc korzystać z overburningu, musimy posiadać nagrywarkę obsługująca tą funkcje oraz odpowiednie oprogramowanie.

   Płyta jednosesyjna

Patrz Singlesession

   Płyta wielosesyjna

Patrz Multisession

   Romeo

   Sposób zapisu długich nazw Windows 95. Nazwa zbioru może mieć do 128 znaków.

   SAO (Session-At-Once)

   Tryb nagrywania w jednej sesji bez wyłączania lasera. Pomiędzy ścieżkami nie ma żadnych przerw. W odróznieniu od trybu DAO następne sesje moga być dodane pózniej.

   Sesja (Session)

   Ustalony przez specyfikację obszar, w którym nagrywane są dane. Jest on ograniczony znacznikami LIA i LOA

   TOC (Table of Contents)

   Spis zawartości płyty - zawiera wszystkie informacje na temat liczby zapisanych ścieżek, ich długości i zajmowanego obszaru.

   Single Session CD

   Metoda zapisu gdzie wszystkie dane zapisywane są na CD-ROM-ie "za jednym zamachem". Po zakończeniu procesu wypalania złoty krążek jest zamknięty co oznacza, że w przyszłości nie będzie można do niego dopisać żadnych nowych danych.

   TAO (Track-At-Once)

   Tryb zapisu polegający na zapisywaniu jednorazowo pojedynczej ścieżki. W przerwach pomiędzy wypalaniem kolejnych ścieżek komputer przygotowuje następną porcję danych do nagrywania kolejnej ścieżki. Za każdym razem, gdy laser kończy pracę, wypala dwa bloki wyjściowe (tzw. Run-Out blocks). Wraz ze wznowieniem pracy nagrywane są jeszcze dwa dodatkowe bloki wejściowe (tzw. Run-In blocks). Powstale w ten sposób dodatkowe bloki sa ignorowane przez normalne odtwarzacze CD-ROM i nie powodują ujemnych skutków transmisji danych, jednak niektóre urzadzenia audio moga odtworzyć te przerwe jako pojedynczy "klik". Dlatego też preferowaną metodą nagrywania płyt audio jest tryb Disc-At-Once.

   Track

   Oznacza tyle co "ścieżka" i mylony jest często z określeniem "sesja". W przypadku CD-ROM pod pojęciem ścieżki rozumie się tę część spirali danych, która zawiera informacje użyteczne i adresowana jest przez TOC - odnosi się to zarówno do dysków jedno, jak i wielosesyjnych.

   UDF (Universal Disc Format)

   Format, zapisu pakietowego, wspierany przez Optical Data Storage. Pozwala na zapisanie danych w postaci przyrostowej.

  UPC (Universal Product Code)

   13-cyfrowy kod płyty, który może zostać zapisany w TOC. Definiuje on krążek spośród innych.

  Write Test

   Test zapisu przeprowadzany przy zmniejszonej mocy lasera. Pozwala zoptymalizować parametry zapisu w warunkach identycznych do prawdziwego zapisu.

  Zapis pakietowy - (Packet Writing)

   Standard zapisu płyt, umożliwiający wykorzystanie nośnika CD-R lub CD-RW w charakterze dużej dyskietki. Nagrywanie odbywa się w małych porcjach, tzw. pakietach nie wymagających tworzenia oddzielnych sesji. Warunkiem dokonania zapisu pakietowego, obok posiadania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, jest wcześniejsze sformatowanie płyty, w wyniku którego powstanie system plików UDF.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law