h t t p : / / c d . u q . p l
             D i v X 2 V C D :    

   Bardzo często w przypadku konwersji AVI do MPEG za pomocą chociażby TMPEGEnc-a po skończonym kodowaniu możemy być świadkami braku dźwięku w skodowanym filmie. W czym problem ? Kwestią jest zazwyczaj brak zainstalowanych odpowiednich kodeków dekompresujących strumień audio. Jeśli jednak przy odtwarzaniu filmu dźwięk cały czas nam towarzyszy możemy być pewni, że film używa do kompresji audio kodeka AC3. Czym tak naprawdę jest AC3? AC3 to format Dolby Digital 5.1 - czyli dźwięk przestrzenny przeniesiony prosto z krążka DVD i wklejony do pliku AVI zamiast standardowej 2 kanałowej ścieżki. Duża część ripperów DVD pozwala na tworzenie takich plików. Jakość dźwięku jest oczywiście lepsza niż stereofoniczna "empetrójka", jednak w przypadku konwersji do innych formatów pojawia się pewna bariera. Format AC3 zapisuje dźwięk w 5 kanałach, więc większość popularnego oprogramowania albo się zawiesza, albo wyświetla komunikat o błędzie - 5 kanałów nie jest w końcu standardem dla dźwięku w formacie AVI.

    Można oczywiście korzystając z darmowych programów zamienić AC3 na stereofonicznego WAVE-a za pomocą HeadAC3he v0.23. Najpierw jednak musimy wyciąć dźwięk z pliku AVI.

W tym celu uruchamiamy VirtulDub-a i otwieramy film :

Następnie z menu Audio wybieramy Direct Stream Copy :

    A następnie wybieramy z menu File wybieramy Save WAV i zapisujemy plik na dysku. W zależności od wielkości filmu powinno nam to zająć około 250MB dla jednego krążka z filmem. Pamiętajmy, żeby po zapisie pliku zmienić rozszerzenie z WAV na AC3.

Następnie uruchamiamy HeadAC3he-a :

Klikamy na przycisk Source i wybieramy nasz plik AC3. Później na przycisk Destination i wybieramy gdzie ma być zapisany plik WAVE. Tutaj zaznaczamy koniecznie jeszcze "Resample to" i wybieramy "44,1 Khz". Odznaczamy dodatkowo jeszcze 2-Pass Mode i następnie kilkamy na Start.

    Po dość długiej konwersji musimy znormalizować plik WAVE, aby dźwięk z filmu był słyszalny. W tym celu możemy się posłużyć dowolnym programem. Możemy użyć np. Nero Wave Editor :

    Otwieramy nasz plik WAVE :

    Zaznaczamy całą ścieżkę :

   Następnie wybieramy Volume / Normalize :

    Potwierdzamy OK i kilkamy na ikonkę SAVE.

     Teraz musimy uzbroić się w cierpliwość i trochę ponownie poczekać.

    Pozostaje nam już tylko odpowiednio skorzystać z VirtualDub-a i TMPEGEnc-a aby utworzyć film w formacie Video-CD.

    W tym celu uruchamiamy ponownie VirtualDub-a oraz ładujemy nasz film :

   Jeśli chcemy np. dodać napisy lub zmienić rozdzielczość możemy skorzystać z odpowiednich filtrów. Najpierw musimy wykonać takie napisy. Do wykonania napisów warto skorzystać z darmowego programu SubEdit Player (dostępny w download.chip.pl) lub Subtitle Studio 2.0 (dostępny w Download). Zainstalujmy pakiet TextSub 2.18 (dostępny w Download). Rozpakowujemy pakiet i pliki umieszczamy w katalogu Plugins znajdującym się w katalogu VirtualDub-a. Dodatkowo uruchamiamy plik AuxSetup. A następnie klikamy na "Install Handler" i potwierdzamy OK. W celu załadowania filtra wyłączamy i włączamy VirtualDub-a ładując do nieg nasz konwertowany film.

  Jeśli plik wejściowy ma inną rozdzielczość niż krążek VideoCD (352x288) to z menu Video wybieramy Filters i dodajemy (kilkamy na Add) filtr do reskalowania obrazu : Resize. Tutaj wybieramy rozdzielczość jaką ma mieć nasz film (standardowo VCD-PAL 352x288 pikseli). Pamiętajmy o wyborze "Precise bicubic" z listy "Filter mode". Potwierdzamy ustawienia klikając na OK.

   Jeśli nasz film zapisany jest w stosunku np. 16:9 warto byłoby lekko przyciąc brzegi filmu. W tym celu klikamy na Cropping i ustawiamy gdzie elementy obrazu mają zostać wycięte. Jeśli ucięte brzegi chcemy wypełnić czarną przestrzenią zaznaczamy dodany filtr Resize i klikamy na Configure. Następnie zaznaczamy "Expand frame ..." i odpowiednio zmieniamy parametry "New width" i "New Height". Aby zobaczyć wyniki naszych ustawień kilkamy na "Show Preview". Pamiętajmy o zachowaniu rozmiaru 352x288 !!!

 Następnie wracamy do menu Filters i ponownie dodajemy filtr.

   Tym razem będzie to TextSub. Po zatwierdzeniu wyboru i pojawieniu się okna filtru kilkamy na Open i wybieramy plik z tekstem filmu.

    Jeśli tekst naszego filmu ma inne rozszerzenie niż odczytywane przez TextSub-a, możemy spokojnie je zmienić na np. SUB, SSA. Uwaga ! Jeśli plik nie zostanie załadowany i napisy nie będą wyświetlane, warto przekonwertować napisy na jakiś inny format za pomocą SubEdit Player-a.

Po wyborze pliku kilkamy na Styles i ustawiamy :

Border style (styl brzegów) : tutaj najlepiej jest ustawiamy "Outline + shadow";
Outline (obramowanie) :
1;
Shadow (cień) :
2;
Font (czcionka) :
dowolna (przy wyborze pamiętajmy o ustawieniu czcionki ze skryptem "Europa Środkowa" !) najlepiej z wielkością około 12-16 punktów;
Colors (kolory) :
ustawiamy Primiary i Secondary na kolor biały, Outline i Back na czarny;
Screen Alignment (umiejscowienie na ekranie) :
dół;
Margin (marginesy) :
dowolnie (najlepiej 5,5,5,5).

   Po ustawieniu opcji kilkamy kolejno na OK tak, aby przejść do głównego okna programu. Następnie za pomocą suwaka sprawdzamy czy napisy są poprawnie nakładane na ramki.

   Jeśli coś się nie zgadza musimy to poprawić ponownie wchodząc w Video/Filters lub edytując plik z tekstem filmu.

  Jeśli wszystko jest w porządku z menu File wybieramy "Start frame server ..." a następnie kilkamy na Start i podajemy gdzie zapisany ma być "pliko-serwer". Następnie klikamy na Zapisz.

  W tym momencie VirtualDub utworzy pliko-serwer służący do serwowania kolejnych wyrenderowanych ramek do kodera MPEG, którym będzie Tsunami MPEG Encoder (dostępny w Download). Jeśli zamierzamy kodować plik tym enkoderem, rozpakowujemy go i uruchamiamy wybierając profil "Video-CD PAL" a następnie jako plik do kodowania wybieramy nasz "pliko-serwer". Następnie rozpoczynamy kodowanie w wyniku którego powstanie gotowy plik MPEG, który będziemy mogli wypalić jako krążek Video-CD.

   Uruchamiamy wtedy TMPEGEnc-a :

   Po uruchomieniu zwykle przenosimy się do kreatora :

    Tutaj wybieramy rodzaj tworzonego pliku MPEG - wybieramy Video-CD PAL. I przechodzimy klikając Next do następnego okna.

    Tutaj klikamy na Browse przy polu "Video File" i wybieramy plik wymiany z VirtualDub-em. Klikając na Browse przy polu "Audio File" wybieramy zdekompresowany plik WAVE pochodzący z przetworzonego pliku AC3 (rozdzielonego AVI). Następnie ponownie klikamy na Next i przechodzimy dalej aż do okna "Project Wizard [5/5]" :

   Gdzie podajemy nazwę generowanego pliku MPEG. Następnie pozostaje nam już tylko rozpoczęcie kodowania do formatu MPEG. W ten sposób utworzyliśmy plik MPEG standardu Video-CD z formatu DivX. Gotowy plik MPEG możemy nagrać za pomocą dowolnego programu wypalającego płyty Video-CD.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law