h t t p : / / c d . u q . p l
             D r i t e k   C D - M a k i t   2 . 3  /   C o p y     

   Dritek potrafi oprócz nagrywania zwykłych płyt, także kopiować dość dobrze płyty CD. Aby skopiować wybrany krążek wkładamy go do nagrywarki (opcjonalnie do CD-ROM i wtedy do nagrywarki wkładamy czysty krążek) a następnie uruchamiamy program :

   Kklikamy na pierwszą ikonkę, czyli CDCopy. Następnie program wyświetli nam takie oto okno :

   Tutaj z pola Source wybieramy napęd gdzie znajduje się płyta którą chcemy skopiować a w polu Target wybieramy naszą nagrywarkę. Potem kilkamy na przycisk More :

   Tutaj z pola Copy Properties wybieramy ile kopii krążka program ma wykonać (Copies). Dodatkowo zaznaczamy "Confirmation before copy" i przechodzimy do pola "Advanced Copy properties". Tutaj z listy "Write type" wybieramy "Disc at once". Jeśli jest to płyta zabezpieczona przed kopiowaniem zaznaczamy "Advanced Settings".

Program wyświetli specjalne okno w którym będziemy mogli ustawić pozostałe opcje :

   Zaznaczamy tutaj "Skip the errors", "Must read subchannel data", "Ignore illegal TOC" oraz "Skip Continuous Bad Block" ustawiamy na "Auto Search". Z pola "Write Method" wybieramy "Overburn CD" jeśli płyta ma niestandardową pojemność, Anti-Weakblock oraz "Moderate the scratchs on audio disc". Wybór potwierdzamy kilkając na OK.

Następnie pozostaje nam już tylko kliknięcie na Copy.

Po skończeniu procesu kopiowania program wyświetli stosowny komunikat :

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law