h t t p : / / c d . u q . p l
             D z i e l e n i e   i   l ą c z e n i e   p l i k ó w   AVI     

   Aby połączyć ze sobą pliki AVI musimy zaopatrzyć się w program VirtualDub. Można go znaleźć w dziale Download. Kilpy które chcemy połączyć muszą spełnić kilka wymogów :

   - Muszą być skompresowane tym samym kodekiem
   - Ilość klatek na sekundę musi być taka sama
   - Wielkość obrazu nie może się różnić.

Aby scalić pliki uruchamiamy VirtualDub-a :


   Otwieramy pierwszy plik, który mamy scalić. Następnie z menu File wybieramy "Append AVI Segment" i wybieramy kolejne pliki. Jeśli któryś z klipów nie będzie identyczny z pierwszym plikiem program wyświetli odpowiedni komunikat :

Jeśli już dodaliśmy wszystkie klipy, z menu Video i Audio wybieramy "Direct Stream Copy".

   Następnie pozostaje nam już tylko zapisać wszystko wciskając klawisz F7.

   Jak połączyć pliki AVI różnych formatów ?

   Aby połączyć pliki AVI w różnych formatach najlepiej jest przekształcić wszystkie klipy w jeden format. Problem jest o tyle duży, że jeśli posiadamy klipy o różnym FrameRate-cie (ilości klatek na sekundę) VirtualDub nie bardzo nam pomoże - możemy co prawda to zmienić, ale spowoduje to desynchronizację dźwięku i obrazu. Tutaj pozostaje nam już tylko zaopatrzenie się w profesjonalny system obróbki plików wideo np. Adobe Primiere. Jeśli jednak FrameRate jest taki sam należy przekonwertować każdy klip z osobna.

Uruchamiamy VirtualDub-a :

Z menu Video wybieramy Filters i kilkamy na Add.

Tutaj z kolei wybieramy Resize i kilkamy na OK.

   Tutaj podajemy wielkość obrazu do jakiej ma być przeskalowany klip. Wpisujemy tutaj najlepiej wartość 352x288 jeśli chcemy z połączonych plików stworzyć klip w formacie Video-CD. Dodatkowo z menu "Filter mode" wybierzmy "Precise Bilinear", aby pozbyć się "klocków" podczas przeskalowania.

   Aby trochę skompresować plik wybierzmy odpowiedni kodek. Z menu Video wybieramy Compression.

   Najlepiej użyć tutaj darmowego kodeka Huffyuv - charakteryzuje się on dość dużym bezstratnym stopniem kompresji i dużą szybkością działania. Jeśli bardzo zależy nam na miejscu na dysku warto użyć kodeka M-JPEG pamiętając, aby użyć małego stopnia kompresji !!! Oba kodeki dostępne są w dziale Download.

Następnie z menu Audio wybieramy "Full processing mode" oraz Conversion :

   Tutaj z pola "Sampling rate" wybieramy 44100Hz, z pola Precision - 16-bit i z Channels - Stereo. Następnie klikamy na OK i ponownie z menu Audio wybieramy tym razem Compression.

   Tutaj najlepiej jest ustawić "No Compression", jednak jeśli zależy nam na miejscu na dysku twardym wybieramy w ostateczności "MPEG Layer-3 / 160kbits / 44100Hz / Stereo". Wybór potwierdzamy klikając na OK i zapisujemy klip wciskając klawisz F7. Po przekonwertowaniu wszystkich plików postępujemy tak jak w pierwszej części artykułu.

   Dzielenie plików AVI

   Podzielenie plików AVI jest o wiele prostsze niż ich łączenie. Do dzielenia plików posłużymy się programem AVIChop - dostępny w dziale Download. Uruchamiamy program :

   Następnie kilkamy na "Select Input" i wybieramy który chcemy podzielić. Po wyborze klikamy na "Select Output" i wybieramy nazwę pierwszego segmentu i miejsce jego zapisu. Następnie z pola Settings wybieramy wielkość segmentu w megabajtach. Następnie pozostaje nam już tylko kliknięcie na przycisk Chop i odczekanie od kilku sekund do kilkunastu minut w zależności od wielości pliku AVI.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law