h t t p : / / c d . u q . p l
             E a s y   C D  &  D V D   C r e a t o r   6  /  C D - A u d i o :     

  Tworzenie płyty CD-Audio zaczynamy od uruchomienia Creator Classic-a. W tym celu wybieramy odpowiednią pozycję w Menu Start :

 Następnie w dolnym oknie klikamy Music i wybieramy 'Music CD'.

Program stworzy nam projekt płyty CD-Audio.

    Następnie za pomocą górnego okna przechodzimy do katalogu gdzie znajdują się pliki z muzyką (MP3,WMA,OGG,WAV).

    Aby dodać pliki do kompilacji zaznaczamy konkretny utwór i przeciągamy go do dolnego okna. Powinno to wyglądać następująco :

    Jeśli chcemy nagrywać płytę z CD-Text-em i nasza nagrywarka pozwala na to, w pole 'New Disc Title' wpisujemy nazwę albumu, a w pole 'Artist Name' nazwę artysty. ECDC6 nie odczytuje TAG-ów w plikach więc nazwy poszczególnych utworów wprowadzamy ręcznie. W tym celu zaznaczamy utwór i po klikamy na niego ponownie lewym przyciskiem myszy - teraz możemy zmienić tytuł utworu. Możesz także wybrać z menu dostępnego pod lewym klawiszem myszy opcję Properties i w okienku zmienić nazwę utworu.

    Jeśli chcemy aby utwory miały określone pauzy, efekty przejścia, wyciszenia - w tym celu klikamy na ikonkę Transitions. A naszym oczom ukaże się takie okno :

    Tutaj w polu 'Fade Effect' ustawiamy efekt podgłośnienia/wyciszenia na początku(Fade-in) i na końcu utworu (Fade-out).

    W polu 'Space Between Tracks' możemy wybrać odstępy między utworami - Gap lub wybrać Crossfade - czyli efekt miksowania końcowych fragmentów z początkiem następnej ścieżki. Z listy Type wybieramy rodzaj miksowania ilustrowany ilustracją poniżej.

    Jeśli chcemy nadać właściwości wszystkim utworom zaznaczamy 'Apply transitions to all tracks'.

    Po wyborze klikamy na OK. Jeśli chcemy przywrócić ustawienia pierwotne klikamy na Reset. Jeśli chcemy usłyszeć efekt zmian bez wypalania płyty klikamy na Play. Teraz pozostaje nam już tylko włożyć czystą płytę do nagrywarki i kliknąć na przycisk służący do rozpoczęcia tworzenia kompilacji :

   Następnie w nowym oknie klikamy na Show Details, dzięki temu zobaczymy większą ilość dostępnych opcji :


Tutaj ustawiamy parametry nagrywania następująco :

Write speed - prędkość nagrywania (zalecana nie większa niż x8),
Number of copies - ilość kopii (zazwyczaj 1),
Copy to Hard Disk - utworzenie pliku obraz i zapis bezpośrednio z niego (nie zaznaczamy),
Write CD-Text - zapis z CD-Text-em (jeśli nasza nagrywarka obsługuje CD-Text to zaznaczamy),
Record Options - opcje zapisu (tutaj wybieramy Record lub jeśli mam starszą nagrywarkę 'Test and Record')
Record Method - metoda zapisu (tutaj najlepiej użyć Disc-At-Once, przyśpieszy to proces nagrywania oraz spowoduje, że na starszych nagrywarkach wstawimy zero pauzy między utworami - o ile tak wybraliśmy wcześniej).

Następnie pozostaje nam już tylko kliknąć na OK i spokojnie czekać aż proces wypalania zostanie zakończony.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law