h t t p : / / c d . u q . p l
           E a s y   C D  &  D V D   C r e a t o r   6  /  B o o t a b l e  C D :     

    Tworzenie płyty CD-ROM zawierającej dodatkowo możliwość Bootowania - czyli uruchamiania komputera, nie jest trudne. Do przygotowania takiej płyty posłużymy się dyskietką startową dla systemu Windows 98.

   Aby zrobić dyskietkę startową wchodzimy do katalogu 'C:\Windows\Command'. Uruchamiając plik BOOTDISK.BAT otworzymy kreatora dyskietki startowej. Postępując zgodnie z poleceniami na ekranie utworzymy dysk startowy systemu Windows 98.

   Kiedy już zrobimy odpowiednią dyskietkę uruchamiamy Creator Classic-a. W tym celu wybieramy odpowiednią pozycję w Menu Start :

Następnie w dolnym oknie klikamy na Other i wybieramy Bootable CD.

Program stworzy nam projekt płyty CD-ROM. I wyświetli okno z opcjami krążka bootującego :

    Tutaj z listy 'Bootable Disc Type' wybieramy 'Floppy Disk Emulation (1.44)' oraz zaznaczamy 'Generate Image From Floppy [...]'. Oraz klikamy na OK.

    Następnie za pomocą górnego okna przechodzimy do katalogu gdzie znajdują się pliki i katalogi do wypalenia - kopiujemy na do katalogu głownego płyty pliki instalatora Windows 98 wraz z podkatalogami.

    Aby dodać pliki do kompilacji zaznaczamy je i przeciągamy go do dolnego okna - podobnie postępujemy z katalogami. Powinno to wyglądać następująco :

Kolejnym krokiem będzie wybranie z menu File opcji 'Project Properties'.

Na pierwszej General zakładce mamy do wyboru takie opcje :

Volume Label - nazwa woluminu, inaczej etykieta płyty,
File System - system plików (wybieramy Joliet),
Validate source files before recording - zaznaczenie tej opcji spowoduje sprawdzenie poprawności nazw wszystkich plików pod kątem standardu Joliet (długość nazwy pliku może mieć maksymalnie 65 znaki!) oraz sprawdzenie czy pliki które umieściliśmy w kompilacji nie zostały skasowane, przeniesione itd.
Automatically verify File System after recording - opcja spowoduje weryfikację plików zapisanych na płycie z plikami na dysku twardym - pozwoli to wykryć np. pliku uszkodzone podczas nagrywania na skutek błędów nośnika lub błędów transmisji między nagrywarką a dyskiem twardym.
Record using a single data only - opcja powoduje tworzenie standardowej płyty CD-ROM zawierającej tylko ścieżkę z danymi.
Physical format of disc - fizyczny format płyty CD-ROM. Tutaj najlepiej użyć opcji 'MODE-1:CD-ROM' niż 'MODE-2:CDROM XA'.

   Na drugiej zakładce Advanced możemy wpisać dodatkowe informacje o płycie, chociaż w cale nie musimy tego robić :

Publisher name - nazwa wydawcy,
Prepared by - osoba/instytucja która przygotowała dane,
Copyright - prawa autorskie,
Abstract - ścieżka do pliku z krótkim streszczeniem zawartości płyty,
Bibliography - ścieżka do pliku z pełnym opisem zawartości płyty,
Use original file date - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że data utworzenia pliku będzie pobrana z oryginalnego pliku,
Use date when disc is written - spowoduje, że datą utworzenia pliku będzie data utworzenia płyty CD.
Use this date/time - spowoduje, że datą utworzenia wszystkich plików będzie wybrana przez nas data.

   Na trzeciej zakładce 'File Filter' definiujemy jakie pliki mają być pomijane podczas nagrywania:

   Zaznaczając Exclude files of the following Types i klikając na Exclude dodajemy jakie pliki i o jakim rozszerzeniu mają być wykluczane podczas tworzenia płyty.

Po wyborze klikamy na OK.

   Następnie pozostaje nam już tylko wypalić krążek, więc klikamy na przycisk wypalania :

   I w oknie wybieramy opcję nagrywania klikając dodatkowo na 'Show Details', aby mieć dostęp do bardziej zaawansowanych opcji :

Tutaj ustawiamy parametry nagrywania następująco :

Write speed - prędkość nagrywania (w przypadku płyt CD-ROM stosujemy prędkość maksymalną),
Number of copies - ilość kopii (zazwyczaj 1),
Copy to Hard Disk - utworzenie pliku obraz i zapis bezpośrednio z niego (nie zaznaczamy),
Record Options - opcje zapisu (tutaj wybieramy Record lub jeśli mam starszą nagrywarkę 'Test and Record')
Record Method - metoda zapisu (tutaj najlepiej użyć Disc-At-Once, przyśpieszy to proces nagrywania lub 'Finalize Session, Don't Close Disc' co pozwoli nam w przyszłości dograć kolejne sesje z danymi).

Następnie kilkamy na OK i rozpoczynamy proces wypalania płyty.

    Aby uruchomić komputer z takiego krążka musimy skonfigurować odpowiendnio BIOS. Warto w tym momencie przeczytać instrukcję do płyty głownej. Zwykle musimy wybrać, że komputer ma się uruchamiać z napedu CD-ROM (Boot from CD-ROM).

    Uwaga! Mimo, że system bootuje się z CD-ROM-u w Menu Startowym dyskietki wybieramy 'Uruchamiaj komputer z CD' !!!

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law