h t t p : / / c d . u q . p l
           E a s y   C D  &  D V D   C r e a t o r   6  /  M a k e   I m a g e :     

    Tworzenie obrazu płyty CD-ROM zaczynamy od uruchomienia Creator Classic-a. W tym celu wybieramy odpowiednią pozycję w Menu Start :

     Następnie w dolnym oknie klikamy na Data. Program stworzy nam projekt płyty CD-ROM. Następnie za pomocą górnego okna przechodzimy do katalogu gdzie znajdują się pliki i katalogi, które mamy zamiar umieścić w pliku ISO.

    Aby dodać pliki do kompilacji zaznaczamy je i przeciągamy go do dolnego okna - podobnie postępujemy z katalogami. Powinno to wyglądać następująco :


Kolejnym krokiem będzie wybranie z menu File opcji 'Project Properties'

Na pierwszej General zakładce mamy do wyboru takie opcje :

Volume Label - nazwa woluminu, inaczej etykieta płyty,
File System - system plików (wybieramy Joliet),
Validate source files before recording - zaznaczenie tej opcji spowoduje sprawdzenie poprawności nazw wszystkich plików pod kątem standardu Joliet (długość nazwy pliku może mieć maksymalnie 65 znaki!) oraz sprawdzenie czy pliki które umieściliśmy w kompilacji nie zostały skasowane, przeniesione itd.
Automatically verify File System after recording - opcja spowoduje weryfikację plików zapisanych na płycie z plikami na dysku twardym - pozwoli to wykryć np. pliku uszkodzone podczas nagrywania na skutek błędów nośnika lub błędów transmisji między nagrywarką a dyskiem twardym.
Record using a single data only - opcja powoduje tworzenie standardowej płyty CD-ROM zawierającej tylko ścieżkę z danymi.
Physical format of disc - fizyczny format płyty CD-ROM. Tutaj najlepiej użyć opcji 'MODE-1:CD-ROM' niż 'MODE-2:CDROM XA'.

Na drugiej zakładce Advanced możemy wpisać dodatkowe informacje o płycie, chociaż w cale nie musimy tego robić :

Publisher name - nazwa wydawcy,
Prepared by - osoba/instytucja która przygotowała dane,
Copyright - prawa autorskie,
Abstract - ścieżka do pliku z krótkim streszczeniem zawartości płyty,
Bibliography - ścieżka do pliku z pełnym opisem zawartości płyty,
Use original file date - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że data utworzenia pliku będzie pobrana z oryginalnego pliku,
Use date when disc is written - spowoduje, że datą utworzenia pliku będzie data utworzenia płyty CD.
Use this date/time - spowoduje, że datą utworzenia wszystkich plików będzie wybrana przez nas data.

 

   Na trzeciej zakładce 'File Filter' definiujemy jakie pliki mają być pomijane podczas nagrywania.

Zaznaczając Exclude files of the following Types i klikając na Exclude dodajemy jakie pliki i o jakim rozszerzeniu mają być wykluczane podczas tworzenia płyty.

Po wyborze klikamy na OK.

    W przypadku tworzenia obraz płyty CD-Audio, postępujemy podobnie jednak zapis do obrazu ISO nie będzie możliwy !

Teraz z menu File wybieramy Create Disc Image :

Następnie podajemy gdzie plik ISO ma zostać zapisany :

Po kliknięciu na OK, ECDC6 rozpocznie tworzenie obrazu :

    I po kilku minutach w zależności od wielkości obrazu program zakończy pracę.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law