h t t p : / / c d . u q . p l
                E a s y   C D  &  D V D   C r e a t o r   6  /  C D - R O M  :     

    Tworzenie płyty CD-ROM zaczynamy od uruchomienia Creator Classic-a. W tym celu wybieramy odpowiednią pozycję w Menu Start :

    Następnie w dolnym oknie klikamy na Data. Program stworzy nam projekt płyty CD-ROM. Następnie za pomocą górnego okna przechodzimy do katalogu gdzie znajdują się pliki i katalogi do wypalenia.

    Aby dodać pliki do kompilacji zaznaczamy je i przeciągamy go do dolnego okna - podobnie postępujemy z katalogami. Powinno to wyglądać następująco :

Kolejnym krokiem będzie wybranie z menu File opcji 'Project Properties'. Na pierwszej General zakładce mamy do wyboru takie opcje :

'Volume Label' - nazwa woluminu, inaczej etykieta płyty,
'File System' - system plików (wybieramy Joliet),
'Validate source files before recording' - zaznaczenie tej opcji spowoduje sprawdzenie poprawności nazw wszystkich plików pod kątem standardu
'Joliet' (długość nazwy pliku może mieć maksymalnie 65 znaki!) oraz sprawdzenie czy pliki które umieściliśmy w kompilacji nie zostały skasowane, przeniesione itd.
'Automatically verify File System after recording' - opcja spowoduje weryfikację plików zapisanych na płycie z plikami na dysku twardym - pozwoli to wykryć np. pliku uszkodzone podczas nagrywania na skutek błędów nośnika lub błędów transmisji między nagrywarką a dyskiem twardym.
'Record using a single data only' - opcja powoduje tworzenie standardowej płyty CD-ROM zawierającej tylko ścieżkę z danymi.
'Physical format of disc' - fizyczny format płyty CD-ROM. Tutaj najlepiej użyć opcji 'MODE-1:CD-ROM' niż 'MODE-2:CDROM XA'.

Na drugiej zakładce Advanced możemy wpisać dodatkowe informacje o płycie, chociaż w cale nie musimy tego robić :

'Publisher name' - nazwa wydawcy,
'Prepared by' - osoba/instytucja która przygotowała dane,
Copyright - prawa autorskie,
Abstract - ścieżka do pliku z krótkim streszczeniem zawartości płyty,
Bibliography - ścieżka do pliku z pełnym opisem zawartości płyty,
'Use original file date' - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że data utworzenia pliku będzie pobrana z oryginalnego pliku,
'Use date when disc is written' - spowoduje, że datą utworzenia pliku będzie data utworzenia płyty CD.
'Use this date/time' - spowoduje, że datą utworzenia wszystkich plików będzie wybrana przez nas data.

   Na trzeciej zakładce 'File Filter' definiujemy jakie pliki mają być pomijane podczas nagrywania.

Zaznaczając Exclude files of the following Types i klikając na Exclude dodajemy jakie pliki i o jakim rozszerzeniu mają być wykluczane podczas tworzenia płyty.

Po wyborze klikamy na OK.

Następnie pozostaje nam już tylko wypalić krążek, więc klikamy na przycisk wypalania :

     I w oknie wybieramy opcję nagrywania klikając dodatkowo na 'Show Details', aby mieć dostęp do bardziej zaawansowanych opcji :

Tutaj ustawiamy parametry nagrywania następująco :

Write speed - prędkość nagrywania (w przypadku płyt CD-ROM stosujemy prędkość maksymalną),
Number of copies - ilość kopii (zazwyczaj 1),
Copy to Hard Disk - utworzenie pliku obraz i zapis bezpośrednio z niego (nie zaznaczamy),
Record Options - opcje zapisu (tutaj wybieramy Record lub jeśli mam starszą nagrywarkę 'Test and Record')
Record Method - metoda zapisu (tutaj najlepiej użyć Disc-At-Once, przyśpieszy to proces nagrywania lub 'Finalize Session, Don't Close Disc' co pozwoli nam w przyszłości dograć kolejne sesje z danymi).

Następnie kilkamy na OK i rozpoczynamy proces wypalania płyty.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law