h t t p : / / c d . u q . p l
             A c o u s t i c a   M P 3   C D - B u r n e r   /   A u d i o    

   Aby rozpocząć nagrywanie płyty CD z plików MP3 / WAVE przegrywamy wszystkie interesujące nas pliki na dysk twardy. I uruchamiamy program :

Następnie wpisujemy w oknie "Find songs" nazwy plików i klikamy na "Search". Lub zwyczajnie wybieramy pliki klikając na ikonę :

Lista po prawej stronie powinna wyglądać mniej więcej tak :

W przypadku gdy korzystamy z przeszukiwania będziemy zmuszeni zaznaczyć interesujące nas pliki :

Program po wyborze przez nas plików automatycznie przeskanuje wszystkie pliki. W celu zobaczenia, który utwór jest aktualnie skanowany przyglądamy się kolumnie "Status".

Na białym pasku możemy zobaczyć ile miejsca zostało na płycie. Gdy nagrywamy kompilację na krążku 80 minutowym, musimy wybrać odpowiednią wielkość nośnika z opcji programu.

W tym celu z górnego Menu wybieramy CD Session / Destination CD Format & Length i zaznaczamy opcję :

Następnie możemy ustalić odstępy między naszymi utworami. W tym celu wybieramy z górnego Menu : CD Session / Fader Settings.

Jeśli nie chcemy żadnych przerw w utworach wybieramy opcję "No silence ...". Gdy chcemy wymusić przerwę między utworami zaznaczamy "Separate tracks by". A następnie z listy wybieramy długość przerwy w sekundach.

Możemy także zmiksować ostatnie sekundy utworu. W tym celu wybieramy Mix Tracks. A następnie ustalamy ile sekund ma zostać zmiksowane (Overlap) oraz ile trwać ma przekształcenie (Fade) jednego utworu w drugi.

Funkcję MIX najlepiej stosować w przypadku jednostajnego rytmu dwóch sąsiednich utworów.

Zmiany potwierdzamy kliknięciem na OK.

Kolejnym naszym krokiem będzie ustawienie kolejności utworów za pomocą przeciągania listw z nazwami. Możemy także spróbować znormalizować głośność każdego z utworów za pomocą menu kontekstowego (prawy przycisk myszy na wybranym utworze) a następnie wyborze opcji "Adjust Track Volume" :

   Następnie przechodzimy do preferencji programu (z menu wybieramy File / Preferences) :

Z opcji General zaznaczamy "Only convert to wav files if absolutely necessary" (Konwertuj do formatu Wave jeśli jest to konieczne) i klikamy na OK.

Pozostało nam już tylko przesłuchać naszych utworów za pomocą odtwarzacza i rozpoczęcie wypalania płyty. W tym celu wciskamy klawisze CTRL+B lub wybieramy stosowną ikonkę.

W tym okienku wybieramy opcję nagrywania płyty. Gdy nagrywamy płytę z prędkością większą niż x4 (w przypadku Pentium II 233) konieczne jest zaznaczenie opcji "Convert all tracks to wav files first". Spowoduje to skonwertowanie plików MP3 do formatu WAVE a następnie rozpoczęcie wypalania. Wydłuża to czas całej operacji tworzenia płyty , jednak płyta nie zostaje zniszczona w przypadku niedostarczenia danych na czas, gdy mamy komputer z wolnym procesorem.

Opcja Burn CD Text jest zazwyczaj zbędna, jeśli nie mamy czytnika audio obsługującego CD-TEXT.

Burner Speed - Tutaj wybieramy z jaką prędkością ma zostać nagrana płyta. Krążki Audio najlepiej nagrywać z prędkościami nie większymi niż x4.

MP3 CD Burner Mode - Tutaj wybieramy czy program ma przeprowadzić test zapisu przed nagraniem. Warto na wszelki wypadek przeprowadzić test - wybierając opcję "Test and burn if succesful test".

Następnie klikamy na Start a program rozpocznie proces nagrywania :

Niestety czasami program nieprawidłowo pokazuje prędkość zapisu. Do tego nie powiniśmy używać na czas nagrywania jakichkolwiek programów działających w tle. Może to spowodować niedopełnienie bufora i w konsekwencji zniszczyć krążek.

Gdy wszystko jednak przebiegnie idealnie program zakończy nagrywanie płyty :

A następnie wyświetli stosowny komunikat :

Od tej chwili możemy cieszyć się naszą płytką.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law