h t t p : / / c d . u q . p l
              N e r o   B u r n i n g   R O M   6   /  A u d i o     

    Płytę Audio nagrywamy podobnie jak krążek CD-ROM. Z tym, że w kompilacji umieszczamy zamiast plików z danymi, pliki z utworami w formacie MP3,WAV,WMA,MP4-AAC itd. Pamiętajmy, żeby nasze pliki umieścić w najlepiej w jednym katalogu lub ewentualnie na tej samej partycji.

Uruchamiamy Nero 6 :

   Powinno pojawić się okno 'New Compilation'. Jeśli owe okno się nie pojawi kilkamy na ikonkę symbolizującą nowy projekt (Creates a new compilation). Następnie w oknie wybieramy typ płyty zaznaczając ikonkę CD-Audio.

Następnie na zakładce CD-Audio ustawiamy następujące opcje :

   'Write CD TEXT on CD' - spowoduje zapis CD-TEXT-u na płycie o ile nasza nagrywarka pozwala na jego zapis. Opcja sensowna, jeśli krążek będziemy słuchali na odtwarzaczu wyposażonym w funkcję odczytu CD-TEXT-u.
    W pola 'Title' oraz 'Artist' wpisujemy nazwę albumu i wykonawcę. W pola 'Copyright', 'Producer' itd. wpisujemy odpowiednie informacje o ile oczywiście chcemy. Wypełnianie tych pól nie jest obowiązkowe.

   Następnie przechodzimy na zakładkę Burn gdzie ustawiamy odpowiednie opcje w zależności od parametrów naszego zestawu komputerowego oraz tego, co na płytę wypalamy. Zazwyczaj zaznaczamy tylko Write i 'Finalize CD' - w przypadku starszych nagrywarek bez Burn-Proof-a dodatkowo wybieramy : Simulate (najlepiej tylko raz) oraz 'Determine maxiumum speed' (W celu sprawdzenia prędkości dekompresji MP3 lub innego formatu).

    Z listy Write Speed wybieramy prędkość nie większą niż x8 - zapewni to lepszą jakość nagrania danych. Większe prędkości wybieramy tylko wtedy gdy wiemy, że nasz czytnik audio odczyta płyty zapisane z większymi prędkościami. Z listy 'Write Method' wybieramy Disc-At-Once - pozwoli to zapisywać zerowe pauzy między utworami, choć w przypadku nowych nagrywarek zero pauzy można wstawiać także przy ustawieniu Track-At-Once. Następnie klikamy na przycisk New.

    Teraz Nero utworzy nam czysty projekt płyty CD-Audio. Do okna za pomocą eksploratora Windows lub też zawartego w Nero eksploratora plików (wybierz z menu View / File Browser), przeciągamy pliki do naszej kompilacji.

Aby ustawić opcję zerowych pauz wybieramy wszystkie utwory wciskając klawisze CTRL oraz A. A następnie klawisze ALT i ENTER.

Pojawi się mniej więcej takie okienko :

W pole Pause wpisujemy wartość 0.

    Jeśli chcemy ustawiać pauzy w różnych utworach, po prostu ręcznie wybieramy plik i wciskamy jednocześnie klawisze ALT oraz ENTER. Dzielenie oraz scalanie utworów przebiega identycznie jak w Nero 5.0, więc postanowiłem ominąć to zaganienie.

    Kiedy już wszystko ustawiliśmy w celu wypalenia płyty klikamy na ikonę z symbolem zapałki i klikamy na przycisk Burn - w tym momencie nagrywarka powinna rozpocząć nagrywanie i w zależności od osiągów nagrywarki wypalić płytę po kilku-kilkunastu minutach.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law