h t t p : / / c d . u q . p l
              N e r o   B u r n i n g   R O M   6   /  C o p y  C D     

   Kopiowanie płyty za pomocą Nero jest bardzo proste. Niestety program nie pozwala na idealne kopiowanie płyt jak czynią to inne aplikacje - ale wykonanie prostych kopii nie powinno stanowić problemu.

Uruchamiamy Nero 6 :

    Powinno pojawić się okno 'New Compilation'. Jeśli owe okno się nie pojawi kilkamy na ikonkę symbolizującą nowy projekt (Creates a new compilation). Następnie w oknie wybieramy typ płyty zaznaczając ikonkę 'CD Copy'.

    Następnie na zakładce Image wybieramy gdzie ma być zapisywany obraz kopiowanej płyty. Klikając na przycisk Browse wybieramy katalog gdzie znajdować ma się tymczasowy obraz krążka. Odznaczenie opcji 'Delete image file after disc copy' - spowoduje, że po wypaleniu obraz pozostanie na dysku - będziemy mogli potem z niego wykonać więcej kopii.

    Na kolejnej zakładce 'Copy Options' wybieramy napęd w którym znajduje się kopiowana płyta. Jeśli chcemy kopiować płytę z napędu CD-ROM do nagrywarki bezpośrednio zaznaczmy opcję 'On the fly' - jednak stanowczo odradzam taką metodę kopiowania.

   Na zakładce 'Read Options' wybieramy ustalamy profil kopiowanego krążka. Możemy korzystać z predefiniowanej listy 'Fast copy settings'. Możemy także ustawić parametry ręcznie :

    Data tracks :

Ignore read errors - ignoruj błędy odczytu,
Write defect sectors - zapisuj uszkodzone sektory,
Read sectors in RAW mode - odczytuj sektory w trybie 'surowym',
Read all subchannel data - odczytuj wszystkie dane podkanałowe,

    Audio tracks :

Ignore read erros - ignoruj błędy odczytu,
Read indexes of audio data - odczytuj indeksy danych audio,
Read all subchannel data - odczytuj wszystkie dane podkanałowe,

Read Media Catalog Number and ISRC - odczytuj kody identyfikacyjne płyty (MCN i ISRC),
Use Jitter Correction - włącz korekcję błędów Jitter.

     Następnie przechodzimy na zakładkę Burn gdzie ustawiamy odpowiednie opcje w zależności od parametrów naszego zestawu komputerowego. Zazwyczaj zaznaczamy tylko Write i 'Finalize CD' - w przypadku starszych nagrywarek bez Burn-Proof-a dodatkowo wybieramy : Simulate (najlepiej tylko raz) oraz 'Determine maxiumum speed'.

Następnie klikamy na przycisk Copy i Nero rozpocznie kopiowanie płyty.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law