h t t p : / / c d . u q . p l
              N e r o   B u r n i n g   R O M   6   /  V i d e o  C D     

   Tworzenie płyty Video-CD przebiega identycznie jak w przypadku płyt Audio, czy płyt CD-ROM. Na samym początku musimy uzbierać pliki MPEG (w formacie kompatybilnym z Video-CD).

Uruchamiamy Nero 6 :

    Powinno pojawić się okno 'New Compilation'. Jeśli owe okno się nie pojawi kilkamy na ikonkę symbolizującą nowy projekt (Creates a new compilation). Następnie w oknie wybieramy typ płyty zaznaczając ikonkę Video-CD.

Na zakładce Video-CD ustawiamy następujące opcje :

'Create standard compilant CD' - spowoduje utworzenie płyty kompatybilnej ze standardami Video-CD 1.0 oraz 2.0.

'Encoding Resolution' - określa z jaką rozdzielczością będą kodowane pliki z innych formatów do MPEG. Opcję to pomijamy i zostawiamy w trybie PAL, gdyż płytę Video-CD tworzymy zwykle z gotowych już plików MPEG.

Dodatkowo odznaczamy 'Use CD-I application' - o ile nie tworzymy krążka przeznaczonego dla odtwarzaczy standardu CD-I.

Następnie na zakładce Menu definiujemy czy chcemy utworzyć Menu dla płyty. Jeśli chcemy takie Menu utworzyć zaznaczamy opcję 'Enable menu'.

    Z listy Layout wybieramy jak ma wyglądać menu. (Podgląd jest dostępny po zaznaczeniu 'Preview first page'). Z listy Background Mode wybieramy jak ma być wyświetlane tło, które możemy wczytać z pliku graficznego klikając na przycisk Browse. Opcja 'Header line' spowoduje utworzenie linii pod nagłówkiem. A opcja 'Footer line' spowoduje utworzenie linii nad stopką. W pole Header wpisujemy nazwę nagłówka, a w pole Footer tekst stopki. Klikając na przyciski Fonts ustawiamy czcionkę dla konkretnej sekcji.

Jeśli chcemy później ustawić opcję Menu płyty wystarczy, że później wciśniemy klawisz F7 i wybierzemy zakładkę Menu.

Następnie przechodzimy na zakładkę Label, gdzie ustawiamy nazwę płyty :

    Następnie przechodzimy na zakładkę Burn gdzie ustawiamy odpowiednie opcje w zależności od parametrów naszego zestawu komputerowego. Zazwyczaj zaznaczamy tylko Write i 'Finalize CD' - w przypadku starszych nagrywarek bez Burn-Proof-a dodatkowo wybieramy : Simulate (najlepiej tylko raz) oraz 'Determine maxiumum speed'.

    Z listy Write Speed wybieramy prędkość nie większą niż x8 - zapewni to lepszą jakość nagrania danych. Większe prędkości wybieramy tylko wtedy gdy wiemy, że nasz czytnik DVD lub Video-CD odczyta płyty zapisane z większymi prędkościami. Z listy 'Write Method' wybieramy Disc-At-Once.

Teraz Nero utworzy nam czysty projekt płyty Video-CD. Do okna za pomocą eksploratora Windows lub też zawartego w Nero eksploratora plików (wybierz z menu View / File Browser), przeciągamy pliki do naszej kompilacji.

Jeśli nasz plik nie jest standardu MPEG Video-CD Nero zgłosi nam taki oto błąd :

    Jeśli jesteśmy pewni, że plik jest tego standardu klikamy na 'Turn Off Standard Compilance and Continue'. W przeciwnym wypadu pozostaje nam kliknięcie na Cancel i przekodowanie pliku za pomocą innego programu. Nie polecam klikać na przycisk 'Re-encode the Video File', gdyż proces rekodowania za pomocą Nero trwa bardzo długo.

Aby zobaczyć jak Menu wygląda po dodaniu plików wybieramy Menu page 1 i klikamy na Play. Aby zmienić opisy ścieżek i wybrać np. minuaturkę wybieramy konkretny plik i wciskamy jednocześnie klawisze ALT i ENTER. A następnie zmieniamy właściwości pliku.

Kiedy już wszystko ustawiliśmy, w celu wypalenia płyty klikamy na ikonkę z symbolem zapałki i klikamy na przycisk Burn - w tym momencie nagrywarka powinna rozpocząć nagrywanie i w zależności od osiągów nagrywarki wypalić płytę po kilku-kilkunastu minutach.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law