h t t p : / / c d . u q . p l
             N e r o   B u r n i n g   R O M   5   /   P r e f e r e n c j e     
  - Info
   W pierwszej zakładce "Info" znajdują się informacje na temat tworzonego krążka.

Size - Pokazuje czas krążka w minutach i sekundach oraz w megabajtach.

Number Of Tracks - Liczba ścieżek na płycie.

   - Audio-CD

Write CD Text on CD - Zaznaczenie tej opcji powoduje zapis informacji CD-Text na krążku.

Title (CD-Text) - Nazwa Albumu

Artist (CD-Text) - Wykonawca.

Language - Język CD-Text.

Copyright - Prawa autorskie np. Kowalski Records.

Producer - Producent plyty.

UPC/EAN-Code - Kody UPC/EAN pozwalające na zdefiniowanie płyty.

Date - Data utworzenia krążka.

Comments - Dodatkowe informacje lub komentarz.

Calculate audio filters on the fly - Zaznaczając ta opcje wszystkie efekty np. Reverb lub Echo będą generowane w czasie zapisu płyty. Pozwala na bezpośredni zapis Disc-At-Once-m , jednak wymaga bardzo szybkiego komputera.

  - CDA Options

W tym oknie ustawiamy opcje kopiowania ścieżek audio z płyty CD.

Diskspace strategy - W tym rozwijanym menu wybieramy opcje zarządzania miejscem na dysku.

Device Name - Tutaj widnieją informacje na temat napędów CD-ROM i CD-RW.

Read Speed - Prędkość kopiowania ścieżek Audio na dysk twardy.

Remove silence at the end of *.cda tracks - Zaznaczenie tej opcji powoduje usunięcie ciszy na końcu utworu CDA.

Cache the track on harddisk before burning - Zapisuje wszystkie ścieżki na dysk twardy zanim zostaną one nagrane na CD.

  - Burn

Determine maximum speed - Wykonuje przed nagrywaniem test prędkości systemu co do kopiowania / zdekompresowania danych.

Simulation - Przed właściwym nagraniem , program przeprowadzi symujacje tego procesu.

Write - Wypala dane na krążek.

Finalize CD - Zamyka krążek i nie może do niego być nic dograne.

Write Speed - Tutaj wybieramy z jaką prędkościa nagrane mają zostać dane.

Write Method - Zaznaczając opcję Disk-At-Once krążek zostanie zapisany za jednym podejściem bez przerywania pracy lasera.

Numer of Copies - Liczba kopii jaka ma zostać wykonana.

Use Multiple Recorders - Używa jednocześnie kilka nagrywarek , jeśli takowe zainstalowane są w systemie.

   Opcje formatu CD-ROM (ISO) :

  - Info

Files already on CD - Wielkości wszystkich plików które znajdują się już na krążku.

User data to be written - Wielkość plików użytkownika do nagrania.

File system overhead - Wielkość plików systemowych.

Total data to be written - Całkowita ilość danych jaką ma zostać zapisana na krążku.

Files/Folders - Liczba plików i katalogów.

Created - Data utworzenia

Changed - Data ostatniej modyfikacji krążka.

   - Multisession

Multisession - Tutaj określamy czy tworzymy krążek wielosesyjny czy też kontynuujemy zapis na już istniejącej płycie. Możemy oczywiście wybrać opcję No Multisession i utworzyć zwyczajny krążek CD-ROM.

Options - Tutaj wybieramy opcje importowania danych do już istniejącego krążka wielosesyjnego.

Replace files in compilation - Nadpisuje pliki w na istniejącym krążku jeśli :

Archive bit set - Jeśli plik ma atrybut archiwalny.

File date or lenght changed - Plik ma nowszą datę lub jest większy.

File content changed - Jeśli opis pliku jest zmieniony.

Always - Zawsze nadpisuj pliki.

Remove deleted files from complilation - Usuwa skasowane pliki z kompilacji.

Add new files to compilation - Dodaj nowe pliki do kompilacji.

Always ask before refreshing compilation - Zawsze pytaj przed odświeżeniem kompilacji.

  - ISO

File / Directorynames lenght - Tutaj wybieramy w jakim systemie plików mają zostać zapisane dane. Tylko format ISO Level 1 jest akceptowalny przez sterowniki systemu DOS i Windows 3.11.Aby zachować długie nazwy plików powinniśmy zaznaczyć opcję Joliet , która pozwala na zapis dodatkowych informacji o plikach jak np. nazwy do 64 znaków w formacie Unicode.

Format - Tutaj określamy sposób zapisu danych na krążku. Najpopularniejszy i zarazem najbardziej rozpowszechniony jest Mode I.

Character Set - Tutaj ustawiamy z jakimi znakami będą zapisywane dane na krążku. ISO 9660 jest tutaj najlepszym ustawieniem , gdyż DOS jak i ASCII nie są akceptowane przez większość DOS-wych sterowników CD-ROM.

Joliet - Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisanie drugiego nagłówku plików dla systemu Windows 32 , przez co możliwy jest zapis nazw plików do 64 znaków w standardzie Unicode pozwalający na użycie liter i symboli narodowych..

Relax ISO Restrictions - Ominięcie ograniczeń formatu ISO.

Allow pathdepth of more than 8 directories - Omija ograniczenie maksymalnie 8 podkatalogów.

Allow more than 255 characters in path - Omija ograniczenie 255 znaków dla ścieżki dostępu.

  - Label

Volume Label - Nazwa płyty.

System Identifer - Identyfikator systemu.

Volume Set - Nazwa zbioru do którego zalicza się tworzona płyta.

Publisher - Wydawca.

Data Preparer - Utworzenie projektu.

Application - Nazwa programu nagrywającego.

Copyright File - Prawa autorskie.

Abstract File - Informacje opisowe.

Bibliographic File - Informacje bibliograficzne.

Also use the ISO9660 text for Joliet. - Zaznaczenie tej opcji spowoduje użycie opisu krążka w standardzie ISO9660 także dla podformatu Joliet.

   - Dates

Volume Creation - Data utworzenia płyty

Volume Modification - Data modyfikacji krążka przez np. dogranie plików.

Volume Effective - Ustala do kiedy krążek ma być odczytywany.

Volume Expiration - Ustala kiedy krążek ma utracić swoją ważność.

File Dates - Daty utworzenia i zmodyfikowania plików.

Use the date and time from the original file - Zapisuje istniejące już informacje o dacie i modyfikacjach plikow.

Use Current Date and Time - Zapisuje wszystkie pliki z datą oraz modyfikacja na domyślny czas wypalenia krążka.

Use This Date - Tutaj definiujemy jaką datę utworzenia oraz modyfikacji mają mieć wszystkie nagrywane pliki.

   - Boot

Source of boot image data - Zrodło obrazu dysku systemowego.

Bootable logical drive - Tutaj wybieramy który dysk ma zostać zapisany na CD i z niego ma zabootować się system operacyjny.

Image File - Tutaj podajemy plik IMAGE z obrazem dysku startowego.

Enable expert settings - Włacza zaawansowane opcje dysku startowego.

Kind Of Emulation - Rodzaj emulacji bootdysku.

Boot Message - Ustalamy jaka wiadomość ma się pojawić podczas startu z dysku CD.

Load segment of sector - Podajemy ile sektorów ma zostać wczytanych do pamięci. (Wyrażona w jednostkach hexadecymalnych -szesnastkowych).

Number of loaded sectors - Numer wczytywanych sektorów.

   - Copy Options

On The Fly - Dane zostaną kopiowane bezpośrednio z CD-ROM-u bądĽ drugiej nagrywarki.

Drive with source CD - Tutaj wybieramy z którego urządzenia mają zostać kopiowane dane.

Read Speed - Tutaj ustalamy prędkość odczytu !

Pamiętaj aby przeczytać FAQ !

   - Image

W tym oknie dialogowym ustalamy gdzie przechowywany ma być obraz krążka.

Test all drive speeds - Sprawdza z jaką prędkością odczytywane są dane.

Delete image file after CD Copy - Kasuje obraz płyty po poprawnym nagraniu krążka.

   - Read Options

Number of retries before read error - Tutaj wpisujemy ile razy czytnik ma próbować odczytać wadliwy sektor zanim zgłosi błąd odczytu.

Read media catalog number and ISRC - W czasie kopiowania zostanie odczytany numer katalogowy oraz numer ISRC.

Ignore ilegal TOC type - Zaznaczenie tej opcji powoduje skopiowanie niepoprawnego sektora TOC.

Unreadable data - Tutaj ustalamy co komputer ma robić jeśli wystąpią problemy z odczytaniem danych.

Abort Copy - Przerywa kopiowanie

Continue Ripping - Kopiuje krążek z uszkodzonymi sektorami.

Force Raw Reading - Dane zawsze odczytywane są w trybie RAW jeśli nagrywarka obsługuje ten typ odczytu.

On Errors - Tutaj wybieramy co Nero ma zrobić jeśli nie będzie mógł odczytać danych z krążka.

Read audio data with sub channel - Zaznaczenie tej opcji pozwala na kopiowanie krążka CD-Audio z zapisanym CD-Text-em. Należy pamiętać , że funkcja działa tylko w przypadku nagrywarki i CD-ROM-u pozwalającego na odczytywanie / zapisanie CD-Text-u.

Ignore Read Errors - Ignoruje błędy odczytu.

Use Jitter Correction - Zaznaczenie tej opcji powoduje włączenie korekcji błędów Jitter.

   - Hybrid CD

W przypadku nagrywania płyty hybrydowej (HFS/ISO) musimy podczepić dysk twardy z Macintosh-a do kontrolera SCSI a następnie wybrać z tego okna partycję która ma zostać wypalona na krążku.

Pamiętać należy , aby partycja HFS zmieściła się na krążek wraz z ISO. Jest to o tyle ważne , że krążek nie może być większy niż 640 MB !

   - CD-Extra

Size - Opisuje ile danych zostanie nagranych na krążek.

ISO-Files - Ile plików zostanie nagranych na płytę.

Audio-Tracks - Ilość ścieżek Audio.

Album identification - Nazwa identyfikacyjna albumu.

Number of volumes in album - Numer płyty , jeśli jest krążek należy do jakieś określonej kolekcji.

Album set sequence number - Numer albumu.

Pictures - Tutaj wybieramy okładkę krążka.

Languages - Wybieramy język.

Album Title - Nazwa albumu.

   - Video CD Options

Size - Ilość danych zapisanych na krążek.

ISO-Files - Ilość plików zapisanych na krążek.

Video-Tracks - Ilość wideo nagranych na krążek.

Pictures - Ilość zdjęć zapisanych na krążku.

Create standard compilant CD - Zaznaczenie tej opcji utworzy standardowy krążek Video-CD.

Use CD-i application - Zaznaczenie tej opcji spowoduje , że na krążku zostanie zapisana dodatkowa aplikacja dla czytników CD-Interactive.

CD-I Application Configuration - Tutaj ustawiamy konfigurację aplikacji CD-I.

Encoding Resolution - Tutaj wybieramy z jaką rozdzielczością mają być kodowane pliki AVI.

Store source pictures in - Tutaj podajemy nazwę katalogu gdzie zapisane będą zdjęcia / klatki.

   - Video-CD / Super Video-CD Menu

Enable Menu - Tworzy Menu krążka.

Layout - Określa styl napisów.

Background picture - Tutaj wybieramy obrazek tła pod menu.

Background mode - Tutaj wybieramy jak wyświetlane ma być tło.

Header Text - Tekst nagłówka.

Footer Text - Tekst stopki.

Items Text - Tekst linii.

Links Text - Tekst odnośników.

Preview first page - Podgląd pierwszej strony.

Set as default - Przywraca domyślne ustawienia.

Shadow - Zaznaczajac pole wyboru generujemy cień pod napisami w menu.

   - Super Video CD Options

Size - Rozmiar w bajtach danych umieszczonych na krążku.

ISO-Files - Ilość plików z danymi.

Video-Tracks - Ilość ścieżek wideo.

Pictures - Ilość zdjęć / klatek.

Create standard compilant CD - Zaznaczając tę opcję tworzymy krążek kompatybilny ze standardem Super Video CD.

Encoding resolution - Rozdzielczość kodowania pliku AVI do MPEG-II.

Compatibility - Klikajac na ten przycisk ustawiamy kompatybilność ze standardem SVCD.

Store source pictures in - Tutaj podajemy katalog gdzie mają zostać zapisane zdjęcia / klatki.

   - Preferences- Buffer

W powyższym oknie ustawiamy bufor odczytu dla nagrywania , który tworzony jest w pamięci operacyjnej. Możemy oczywiście pozostawić tę wartość w pozycji automatycznej - program dostosuje wszystkie opcje. Jeśli jednak chcemy samemu ustalić rozmiar pamięci podręcznej nic nie stoi na przeszkodzie..

Pamiętajmy , że powinniśmy wybierać dla buforu ponad 40% posiadanej pamięci oraz nie więcej niż 80 MB.

   - Preferences - Cache

Tutaj ustawiamy Cache , czyli gdzie program ma domyślnie zapisywaćwszystkie tymczasowe pliki oraz buforowane.

Minimum disc space reserved - Tutaj określamy w megabajtach ile Nero ma zarezerwować wolnej przestrzeni na dysku.

   - Preferences - Database

Na zakładce Database określamy skąd Nero ma pobierać informacje o utworach na płytach CD-Audio.

Program database path - Tutaj podajemy ścieżkę dostępu do katalogu z baza danych programu.

User database path - Tutaj podajemy ścieżkę dostępu do katalogu z baza danych użytkownika.

W przypadku gdy dane nie zostaną znalezione w obrębie bazy danych programu , Nero poprosi nas o połączenie z Internetem i ściągnięcie odpowiednich danych.

Read Server - Adres serwera usługi CDDB.

Addres - W tym polu podajemy katalog skryptu CGI CDDB.

Port - Wybieramy jakim portem Nero ma porozumiewać się z serwerem.

Proxy - Ustawienia serwera Proxy.

Nero może także wysłać e-maila z prośbą o informacje o danym krążku. W tym przypadku wypełniamy pola :

Your E-Mail Adress - Podajemy nasz adres e-mail.

SMTP Server - Podajemy nazwę naszego serwera SMTP.

Application Name / Version - Podajemy informacje o programie i jego wersji.

Możemy także zdefiniować kiedy Nero ma pytać się o pobieranie danych :

Open the database durning 'Save Track' - Otwiera bazę kiedy użytkownik wybierze opcje zapisu na dysk twardy ściezki audio.

Open the database durning 'Copy CD' - Otwiera bazę kiedy użytkownik wykonuje kopię płyty CD-Audio.

Open the database durning '*.cda Drag & Drop' - Otwiera bazę kiedy użytkownik przeciąga ścieżki audio do kompilacji.

    - Preferences - Expert Features

W zakładce Expert Features ustawiamy zaawansowane opcje nagrywania. Najważniejszą w tym przypadku opcja jest Overburning.

Don't eject the CD after burning is finished. - Nie wysuwaj krążka po skończonym nagrywaniu.

Enable overburn disc at once burning - Włacza opcje Overburningu w czasie nagrywania Disc-At-Once.

Maximum CD Length - Wybieramy do jakiej wielkości w minutach / sekundach / ramkach ma zostać"nadpalony" krążek.

Clear archive bits of written files durning ISO refresh. - Kasuje oznaczenie "archiwalne" dla plików jeżeli dane zostaną odświeżone.

   - Preferences - File Browser

Tutaj ustawiamy opcje dotyczące przeglądarki plików..

Start with File Browser - Uruchamia przeglądarkę plików podczas startu programu.

Display Shell Icons - Wyswietla ikonki plików.

Confirm rename file - Potwierdzaj zmianę nazwy plików.

Confirm filename extensions change - Potwierdzaj zmianę rozszerzenia pliku.

Confirm delete file - Potwierdzaj kasowanie pliku.

Dos Name like Windows Explorer - Pokazuj DOS-owe nazwy plików jak w Eksploratorze Windows.

Pure upper cases names in down cases. - Zamieniaj małe litery na duże podczas wyświetlania.

Display files in the tree. - Wyświetlaj nazwy plików w drzewie.

Extension Filter. - Filtr rozszerzeń plików.

Windows-like column header arrow - Wyświetlaj drzewo katalogów podobnie jak w Eksploratorze Windows ze strzałkami przy nagłówkach.

Always show tracks and files on CD. - Zawsze pokazuj w drzewie ścieżki i pliki na dysku CD.

   - Prefences - General

 

Start with new compilation - Uruchamiaj program i otwieraj kreatora kompilacji nowego krążka.

Automaticlly resize windows - Automatycznie rozciągaj okna.

Check for CD format before burning - Sprawdzaj poprawność kompilacji płyty przed nagraniem.

Check Joliet filenames before burning - SprawdĽ nazwy plików formatu Joliet przed nagraniem.

Show compilation size in Nero's status bar - Pokazuj wielkość płyty na pasku statusu programu.

Yellow Marker - Pozycja żółtego zaznaczenia.

Red Marker - Pozycja czerwonego zaznaczenia.

Plugins Lookup - Wyszukuje nowe wtyczki.

Unsupported plugins - Pokazuje nie obsługiwane wtyczki.

   - Preferences - Language

Tutaj wybieramy jakim językiem porozumiewać ma się z nami Nero. W niektórych wersjach dodawanych do nagrywarek jest także język polski.

Choose Font - Tutaj wybieramy jaką czcionką posługiwać ma się Nero.

   - Preferences - Sounds

Na zakładce Sounds ustawiamy , jakie dĽwięki mają towarzyszyć odpowiednim operacjom.

Burn process succesful - Gdy krążek zostanie poprawnie nagrany.

Burn process unsuccessful - Gdy wystapią błędy w czasie nagrywania.

Nero is waiting for a CD - Gdy program prosi o włożenie płyty z danymi / czystej.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law