h t t p : / / c d . u q . p l
             N e r o   B u r n i n g   R O M   5   /   R i p p e r     

   Nero wyposażony jest w program do zgrywania ścieżek z płyty CD na dysk twardy. W przypadku płyt CD-ROM ścieżka zostaje zapisana w pliku NGR. Dla tracków audio, dźwięk zostaje zapisany w formacie nie skompresowanym Wave / Aiff lub poddany kompresji MPEG Audio lub TwinVQ. Aby go uruchomić wybieramy z górnego menu Save Track..

Ripper w Nero chyba jako jedyny potrafi odczytać CD-Text , choć opcja ta nie jest dostępna dla wszystkich napędów. Jeśli płytka nie ma CD-Text-u możemy skorzystać z internetowej bazy CDDB. Oto mała instrukcja :

   Postition - Przesuwak pozwalający na wyszukiwanie określonego momentu w utworze.

   Volume - Potencjometr głośności.

   Output Way - Tutaj wybieramy jaką drogą mają docierać do nas dane w czasie odtwarzania. W trybie Digital dźwięk przesyłany jest przez kontroler nagrywarki lub CD-ROMu - natomiast Analog wysyła dźwięk zwykłym kabelkiem do karty muzycznej.

   Output file format - Określa w jakim formacie mają zostać zapisane dane na dysk twardy. Do wyboru mamy formaty : WAVE , MP3 , VQF , AIFF.

   Settings - Po kliknięciu na ten przycisk otworzy nam się okno z ustawieniami formatu. W przypadku formatu Wave / Aiff ustalamy z jaką częstotliwością próbkowania i rozdzielczością mają zostać zrzucone ścieżki audio. W przypadku enkoderów MP3 i VQF ustalamy jaka ma być jakość plików poprzez parametr BitRate , częstotliwość próbkowania oraz prędkość wykonywania kompresji w przypadku MPEG Audio.

   Path - Tutaj ustalamy gdzie dane mają zostać zapisane.

   File name creation method - Ustawiamy jak zapisane mają zostać nazwy utworów.

   Drive - Otwiera rozsuwaną listę dostępnych napędów CD-ROM oraz pozwala na odświeżenie zawartości płyty.

    GO - Rozpoczyna kopiowanie ścieżki na dysk twardy.

   Jitter Correction - Zaznaczenie tej opcji redukuje błędy Jitter poprzez dwukrotne odczytywanie tego samego sektora.

   Remove Silence - Usuwa zbędną ciszę z końca utworu.

   Generate M3U Playlist - Generuje plik M3U z lista zgranych plików.

   Read Speed - Ustala z jaką prędkością zgrywane mają zostać dane. Zalecaną prędkością jest x8. Przy większych prędkościach mogą występować błędy - np. trzaski , stuknięcia i błędy w synchronizacji..

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law