h t t p : / / c d . u q . p l
             T e c h n o l o g i a   P o w e r R e c   I   /   I I    

   PowerRec jest rozwinięciem technologii Burn-Proof. Ma na celu optymalizację jakości zapisu na płycie CD-R dostosowując prędkość zapisu do jakości nośnika. Ma to na celu uniknięcie błędu "Write Medium Error", który pojawia się bardzo często przy nagrywaniu płyt CD-R z prędkością większą niż widniejąca na opakowaniu krążka. System PowerRec w czasie nagrywania nieustannie sprawdza jakość zapisanych danych analizując dokładność ogniskowania promienia lasera na powierzchni płyty. Dzięki temu jest w stanie sprawdzić czy dane są nagrywanie w miarę dokładnie - w przypadku wystąpienia problemów napęd redukuje prędkość zapisu. Dodatkowo moduł PowerRec odpowiedzialny jest za regulację mocy lasera w przypadku przechodzenia z jednej strefy zapisu w drugą (Zapis Zone-CLV).

   Jak to działa w praktyce ?

   Połączenie tej technologii w jedną wraz z Burn-Proof-em spowodowała, że płytkę CD-R jest bardzo trudno uszkodzić przy nagrywaniu z większymi prędkościami.

   W praktyce działanie sprowadza się do pewnego schematu PowerRec (Skrót : Plextor Optimised Writing Error Reduction Control) :

1.Odczytanie informacji o nośniku.

2. Przeprowadzenie kalibracji mocy lasera (OPC)

3. Przeprowadzenie zapisu z prędkością x16 do strefy 6 minut.

4. Zatrzymanie zapisu i analiza informacji odczytanych w czasie zapisu z prędkością x16.W przypadku zadowalającej jakości nagrywanie zostaje rozpoczęte z prędkością x20.W przypadku problemów zapis zostaje kontynuowany przy prędkości x16.

5. Zatrzymanie zapisu i analiza informacji odczytanych w czasie zapisu z prędkością x16.

6. Nagrywanie z prędkością x20 do strefy 16 minut. W przypadku zadowalającej jakości nagrywanie zostaje rozpoczęte z prędkością x24. W przypadku problemów zapis zostaje kontynuowany przy prędkości x20.

7. Nagrywanie z prędkością x24 do końca nośnika.

Zauważyć można na tym schemacie pewną przerwę w zapisie. Tutaj właśnie zastosowany jest układ Burn-Proof pozwalający na przerwę zapisu.

W praktyce PowerRec jest bardzo podobną technologią do FlexSS-BP oraz JustSpeed i wykorzystywana jest w przypadku zapisu Zone-CLV.

 

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law