h t t p : / / c d . u q . p l
             P r a s s i   a b C D   1 . 3   /   U D F    

   Nagranie płyty CD-ROM w standardzie UDF przy użyciu Prassi abCD 1.3 to czynność wręcz banalna - oczywiście odpowiedni opis przedstawiamy poniżej.

   Instalacja

   Instalacja pakietu Prassi abCD polega na uruchomieniu instalatora oraz przejściu przez kolejne okna. Po zakończeniu instalacji oraz zrestatowaniu systemu Windows w "Tray-u" powinna pojawić się taka ikonka :

   Następnie wkładamy czystą lub zapisaną płytę CD-RW. Następnie klikamy na ikonkę programu lub klikając prawym przyciskiem myszki na ikonce programu i wybrać opcję Format disc in 'X:' as Packet Writing. Oczywiście gdzie znajduje się X powinna znajdować się litera naszej nagrywarki.

   Następnie program wyświetli okno dialogowe w ustawiamy wszelkie informacje na temat formatowania płyty CD-RW :

Label - tutaj wpisujemy etykietę naszej płytki, czyli po prostu nazwę.

Następnie wybieramy "Complete ..." oraz w przypadku zapisanego krążka także "Erase disc before ...".

Opcja "Quick ..." dotyczy tylko i wyłącznie czyszczenia krążków wcześniej zapisanych jako UDF.

Po wpisaniu i zaznaczeniu opcji klikamy na przycisk Format.

  Następnie program rozpocznie formatowanie płyty jako nośnik UDF :

   Czas trwania przygotowywania płyty UDF jest zależne od szybkości nagrywarki oraz typu użytej płyty CD-RW. W przypadku nagrywarek o prędkości x12, będzie to około 5-6 minut. Po zakończeniu tej operacji program wyświetli stosowny komunikat :

Następnie pozostaje nam już tylko ponowne włożenie płyty do nagrywarki i cieszenie się z ogromnej "dyskietki" o pojemności ponad 500MB.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law