h t t p : / / c d . u q . p l
              S t o m p   R e c o r d   M A X   4 . 0   /   A u d i o    

   Nagranie jakiejkolwiek płyty zawsze rozpoczynamy od zgromadzenia odpowiednich plików na dysku twardym - w naszym przypadku w celu wypalenia płyty Audio posłużymy się gotowymi plikami MP3 (Stomp akceptuje także inne formaty jak WAVE i WMA).

Jak zawsze uruchamiamy program i wkładamy czystą płytę do nagrywarki :

Najlepiej jest jednak pominąć używanie kreatora więc standardowo zamykamy go klikając na znaczek "X".

Następnie na górnym pasku kilkamy na AudioCD :

   Program utworzy pusty projekt płyty Audio. Aby dodać do niego nasze ścieżki Audio klikamy na "Add Audio Track". W otwartym oknie dialogowym przechodzimy do katalogu z naszymi plikami i wybieramy te, które mają zostać dodane kompilacji. Następnie potwierdzamy wybór klikając na OK.

   Niektóre pliki mogą zostać nie rozpoznane jako właściwe, więc zostaną one pominięte. W takim wypadku pozostaje nam je zdekompresować nasze MP3 do formatu WAVE.

Jeśli wszystko przebiegło bez problemów klikamy na Options :

   Z rozwijanej listy "Recording Type" wybieramy opcję "Track at Once, Closed" - spowoduje ona utworzenie płyty z przerwami pomiędzy ścieżkami - jednak tryb ten wymaga mniejszego zużycia procesora i uniemożliwia tworzenie płyty z CD-TEXT-em. Jeśli chcemy płytę nagrać z CD-TEXT-em po prostu wybieramy "Disc-At-Once, Closed". Po wyborze klikamy na OK.

Jeśli chcemy ustawić CD-TEXT klikamy na odpowiednią ikonkę CD-TEXT na panelu kompilacji.

   Aby dodać/zmienić informacje na temat ścieżki zaznaczamy utwór i klikamy na przycisk Edit. Oczywiście w odpowiednie pola wpisujemy odpowiednie dane.

   Po zakończonej edycji klikamy na OK i następnie ponownie na OK. Powracamy tym samym do głównego okna programu.

   Następnie ustawiamy w liście Speed odpowiednią prędkość nagrywania, zależną od możliwości naszego zestawu. Następnie w kolejnej rozwijanej liście wybieramy "Test and if Ok, Record". Jeśli mamy nagrywarkę z Burn-Proof-em możemy wybrać domyślne Record.

   Następnie wystarczy kliknąć na czerwony przycisk, aby rozpocząć nagrywanie. W między czasie program ponownie upomnie się o czystą płytę :

   Może się także zdażyć, że program poinformuje nas o tym, że płyta np. CD-RW nie będzie odtwarzana w niektórych czytnikach audio.

   Po kliknięciu na Ok rozpocznie się proces nagrywania, który będzie trwał w zależności od prędkości zapisu naszej nagrywarki oraz ilości danych zapisywanych na płycie :

Po zakończonym nagrywaniu program wyświetli komunikat :

Teraz wystarczy wysunięty krążek umieścić w dowolnym czytniku Audio, aby posłuchać przygotowanej płytki.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law