h t t p : / / c d . u q . p l
             W i n O n C D   3 . 8   /   I m g 2 C D    

   Jak zwykle , jeśli chcemy cokolwiek nagrać na płycie CD musimy przegrać plik na dysk twardy. WinOnCD akceptuje pliki obrazu w dwóch formatach : RAW (czyli surowe dane) oraz ISO (najbardziej rozpowszechniony format). Nagrywanie płyty z pliku RAW wiąże się z penym doświadczeniem oraz posiadaniem informacji co jest zawarte w danym pliku. Z plikami ISO w dużej mierze mamy do czynienia w przypadku ściągniętych z internet-u obrazów płyt CD.

    Zaczynamy !!!

 Jak zwykle na samym początku uruchamiamy WinOnCD i przechodzimy na zakładkę Inne (Others) :

   W oknie które się pojawi wybieramy ikonkę Track Image.

   Następnie za pomocą menedżera przechodzimy do katalogu gdzie zapisany mamy nasz plik ISO i przeciągamy go w dolną część okna :

  WinOnCD automatycznie wykryje jaki rodzaj płyty zapisany jest w pliku ISO. Jeśli coś nie zgadzałoby się. Klikamy dwukrotnie na ścieżce a naszym oczom ukaże się okno konfiguracyjne :

   Z listy File Format wybieramy rodzaj zapisu sektora. W naszym przypadku powinno to być :

      "2048 - Mode 1 or Mode 2 Form 1 Data only"

Z listy Track Format wybieramy jakiego rodzaju ma być ścieżka. Tutaj podobnie musi zostać wybrane :

     " CD-ROM Mode 1"

Opcji "Start writing ..." i "Numers of block to write" nie zmieniamy. Określają one od jakiego sektora mają zostać zapsane pliki oraz ile bloków ma być zapisane na plycie.

   Kolejnym naszym krokiem jest kliknięcie na OK i na przycisk Disc :

   W oknie wybieramy opcje nagrywania płyty CD. Na samym początku wybieramy opcję Close Disc a następnie Simulate Writing. W ramce Write Mode wybieramy Disc At Once. W przypadku wyboru prędkości ustawiamy szybkość optymalną.

  Kolejnym krokiem będzie kliknięcie na przycisk Write i rozpoczęcie procesu nagrywania. Warto przed tym wyłączyć wszystkie programy uruchomione w tle (np. monitor antywirusowy).

Na samym początku program przetestuje prędkość zapisu a następnie nastąpi właściwy zapis na krążku :

   Po tym procesie ukaże nam się okno "Writing Process Succesfuly" i krążek wysunie się z napędu. W ten sposób nagraliśmy plik ISO na krążek CD-R i CD-RW.

      
 
copyright  by brokenweb  1999 - 2003   /   all rights  reserved  /  copy  and  reproduction   prohibited  by  international law